Diversen

Dit zijn de bedrijven die in ons boekje een advertentie hebben staan

 

Hoveniersbedrijf Pier Reitsma, Witmarsum 06-12455130 

 

Tuinaanleg en groenvoorziening J. Feitsma  St Anneparochie

 

Tulip Inn Franeker  www. tulipinnfraneker.nl

 

Theehuis Slappeterp   Slappeterp

 

Beamkerij Ferskaat   Pingjum

 

 

 

www.fruitynfryslan.nl  fruit friesland leuke site om eens naar te kijken

 

www.trochsetters.info site voor een volkstuinen vereniging in Franeker

 

 

meer

Oproep adverterders

Wilt u ook adverteren in ons afdelingsblad ???
Dan kunt u contact opnemen met,

Dhr. Tseard Oosterhof

Telefoon: 0517 - 231861

of mail

naar:  t.oosterhof23(at)chello.nl

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923